Almedalsbiblioteket/Biblioteken på Gotland arrangerar bokmässan i samverkan med lokala aktörer.