Välkomna till Campus Gotland och Almedalsbiblioteket!

Almedalsbiblioteket är Campus Gotlands bibliotek och erbjuder litteratur och andra resurser för alla de ämnen som finns representerade vid Campus Gotland.

Letar du efter tryckta böcker eller kurslitteratur som finns på Gotland så hittar du dessa på Almedalsbibliotekets hemsida

När det gäller e-resurser som t ex databaser och ämnesguider hittar du dessa på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida.