Kontaktbibliotekarier

Bibliotekarierna med specialkompetens för informationssökning inom något eller några av Campus Gotlands undervisningsämnen.

Kontaktuppgifter till Almedalsbiblioteket

Ämnesområde

Kontaktbibliotekarier

Arkeologi
Kulturvård
Osteologi
Konstvetenskap

Bibliotekarie Mari Berg 

Biologi
Miljövetenskap
Vindkraft

Vakant. Var vänlig kontakta
bibliotek@campusgotland.uu.se

iberal Arts-programmet
Programvaruteknik
Speldesign och grafik/programmering
Historia

Bibliotekarie Linda Wagenius

Etnologi
Litteraturvetenskap
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet
Samhällsgeografi
Språk
SWEDESD

Vakant. Var vänlig kontakta
bibliotek@campusgotland.uu.se

Juridik
Ekonomi
Ledarskap
Genusvetenskap

Bibliotekarie Eva Cyrén

Sjuksköterskeprogrammet 

Bibliotekarie Eva Hammarström

Bibliotekarie Mattias Axén

Gotlandica – litteratur mm om Gotland

Bibliotekarie Maja Markhouss

Särskilda resurspersoner

För studenter med funktions- eller läsnedsättning.
I första hand bibliotekarie Mari Berg eller kontakta
bibliotek@campusgotland.uu.se

Bibliotekarie Mari Berg