DiVA – Digitala vetenskapliga arkivet

Registrera din uppsats i DiVA. Läs mer om hur du ska gå till väga här

Forskare och studenter som har tillhört Högskolan på Gotland ska nu registrera och publicera i Uppsalas DiVA.