E-resurser

Eftersom Campus Gotland tillhör Uppsala Universitet så har du som student tillgång till de e-resurser som tillhandahålls av Uppsala universitetsbibliotek, t.ex. databaser och e-böcker, dessa nås via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida.

Bibliotekets söktjänst

I universitetsbibliotekets söktjänst kan du hitta e-böcker, här kan du även söka efter t.ex. vetenskapliga artiklar i flera databaser samtidigt.

Databaser

Databaserna hittar du i Uppsala universitetsbiblioteks sökbara lista över databaser

Tidskrifter

Tidksrifterna hittar du i Uppsala universitetsbiblioteks sökbara lista över tidskrifter.

Sök- och skrivguider

På Uppsala universitetsbiblioteks hemsida finns även ämnesspecifika sök- och skrivguider med användbara resurser för just ditt ämnesområde.