Kontaktbibliotekarier

Bibliotekarierna med specialkompetens för informationssökning inom något eller några av Campus Gotlands undervisningsämnen.

Kontaktuppgifter till Almedalsbiblioteket

Ämnesområde

Kontaktbibliotekarier

Arkeologi
Kulturvård
Osteologi
Konstvetenskap

Bibliotekarie Mari Berg 

Biologi
Miljövetenskap
Vindkraft

Bibliotekarie Leif Hagberg 

Liberal Arts-programmet
Programvaruteknik
Speldesign och grafik/programmering
Historia

Bibliotekarie Linda Wagenius

Etnologi
Litteraturvetenskap
Förskollärarprogrammet
Samhällsgeografi
Språk
SWEDESD

Vakant. Var vänlig kontakta
bibliotek@campusgotland.uu.se

Juridik
Ekonomi
Ledarskap

Bibliotekarie Eva Cyrén

Sjuksköterskeprogrammet 
(för Uppsala universitet och Karolinska Institutet)

Bibliotekarie Eva Hammarström

Bibliotekarie Mattias Axén

Gotlandica – litteratur mm om Gotland

Bibliotekarie Maja Markhouss

Särskilda resurspersoner

För studenter med funktions- eller läsnedsättning.
I första hand bibliotekarie Mari Berg, i andra hand Mattias Axén.

Bibliotekarie Mari Berg 

Bibliotekarie Mattias Axén