Söka

Artiklar

Artiklar i tryckt form finns i tidningar, tidskrifter eller böcker. I elektronisk form finns artiklar i olika databaser, ofta i fulltext vilket innebär att du direkt får tillgång till hela texten.
I en så kallad referensdatabas får du en referens (en hänvisning) till var en viss artikel har publicerats. Du får veta tidskriftens namn, artikelns titel och författare, året den publicerats, i vilket nummer och på vilka sidor. Ibland får du också en sammanfattning (abstract) av innehållet. Du kan dock inte få fram hela artikeln i fulltext. Det går dock ofta att beställa en kopia av artikeln via biblioteket som ett fjärrlån.

Böcker

I den lokala bibliotekskatalogen kan du söka efter skön- och facklitteratur, barnböcker, artiklar om Gotland, spel samt film- och musikinspelningar. Det finns även e-böcker på svenska.

I Libris, som är en nationell katalog, kan du söka efter material på de svenska universitets- och högskolebiblioteken samt ett antal andra bibliotek. I Libris kan du se vilka e-böcker (engelska titlar) Almedalsbiblioteket abonnerar på samt söka e-tidskrifter.

Om du är osäker på hur du ska söka, gå till sidan för sökvägledning.

Söka i databaser

Vilken information behöver jag och var kan jag hitta den?

Ta reda på vilka ämnesområden de olika databaserna täcker och vilket sökgränssnitt som används.  De olika databaserna har ofta en sida för enkel sökning (basic search) och en för avancerad sökning (advanced search). Det kan vara tidskrävande att söka information och du kan spara tid på att börja med att läsa respektive databas informations- och hjälptexter.

Börja söka och se vad du får för träffar

Prova sedan dina sökord i databasen och se vad du får för träffar. Det kan vara bra att skriva upp hur du har sökt, det vill säga vilka sökord du använt och om du valt att utnyttja databasernas möjligheter att avgränsningar (Limits). Använder du flera databaser för sökning är det lätt att glömma vilka sökningar man redan har gjort, vilket medför risk för dubbelarbete. Får du för många träffar kan du kombinera flera sökord i samma sökning för att på så sätt få ner träffmängden. För få träffar kan bero på att du använt ett för smalt begrepp som sökord eller att du valt att kombinera alltför många ord i samma sökning.

Resultaten av din sökning visas i träfflistan

När du analyserar resultatlistan tänk på att du kan få fram fler användbara sökord genom att hämta dem från de artiklar i träfflistan som verkar relevanta för dig. I en del databaser finns funktionen Relaterade artiklar (related articles). Med den funktionen tar databasen fram artiklar med liknande innehåll och fokus. Det kan även vara klokt att studera källhänvisningar i böcker och artiklar för att den vägen få fram intressant material.

Hittar du ingenting eller lite om ditt ämne?

Är ämnet för smalt? Har du kontrollerat ämnesord och stavning ? Många sökningar stupar på felstavningar.  Du kanske inte söker i en relevant databas! Kontrollera vilket/vilka ämnesområden den databas du söker i täcker.

Vill du ha mer information om hur du kan söka, gå till sidan för sökteknik

Gå till Databaser A-Ö

Sök i flera databaser samtidigt

Med universitetsbibliotekets söktjänst kan du söka i flera databaser samtidigt. Det finns en mängd möjligheter till att göra begränsningar i söktjänsten. Gå till söksidan