Utskrift, kopiering, scanning

Utskriftsbiljett finns att köpa i informationsdisken på plan 2. Biljetterna finns i följande valörer: 5, 10, 20, 50 samt 100 kr och kan inte fyllas på. Är värdet förbrukat måste ny biljett köpas.

Priser:
svart/vitt:

färg:

A4 0,60 kr/sida

A4 0,65 kr/sida

A3 1,20 kr/sida

A3 1,25 kr/sida


Utskrift från bibliotekets datorer:

 1. Logga in på datorn med ditt lånekorts- eller personnummer och din pinkod.
 2. Sök fram det dokument du vill skriva ut.
 3. Välj Skriv ut/Print på datorn.
 4. Ange PIN från biljett i rutan som blir synlig på skärmen (YSoft SafeQ).
 5. Gå till svart skrivare (plan 2 eller plan 3).
 6. Logga in med PIN, tryck på knappen Inloggning.
 7. Välj SafeQ Print.
 8. Markera de dokument du vill skriva ut.
 9. Tryck Skriv ut eller tryck på blå knapp på maskinens display.
 10. Logga ut från skrivaren med knappen Åtkomst.

OBS: standardinställning på skrivaren är dubbelsidig utskrift i färg. Vid dubbelsidig kopiering/utskrift debiteras antal sidor, inte antal papper.

Utskrift från egen dator/enhet via print.almedalsbiblioteket.se

 1. Dator/enhet måste vara uppkopplad mot nätet. Använd UU-guest eller eget abonnemang.
 2. Gå till webbsidan print.almedalsbiblioteket.se (språkval finns)
 3. Logga in med användarnamn och lösenord från biljett (använd versaler).
 4. Välj Överför jobb till vänster i menyn.
 5. Välj de filer du önskar skriva ut.
 6. Tryck Överför nere till vänster.
 7. Gå till svart skrivare (plan 2 eller plan 3).
 8. Logga in med PIN, tryck på knappen Inloggning.
 9. Välj SafeQ Print.
 10. Markera de dokument du vill skriva ut.
 11. Tryck Skriv ut eller tryck på blå knapp på maskinens display.
 12. Logga ut från skrivaren med knappen Åtkomst.

OBS: standardinställning på skrivaren är dubbelsidig utskrift i färg. Du kan ändra till svartvitt efter inloggning på skrivaren.

Tjänsten för webbutskrifter är begränsad och har inte samma funktionalitet som utskrifter från bibliotekets datorer.

Kopiering

 1. Logga in med PIN från biljett, tryck på knappen Inloggning.
 2. Välj Kopia.
 3. Lägg det du vill kopiera på glaset eller i dokumentmataren (texten uppåt).
 4. Gör eventuella inställningar i menyn för kopiering.
 5. Välj antal och tryck på Skriv ut.
 6. Logga ut från skrivaren med knappen Åtkomst.

Scanning

 1. Logga in med PIN från biljett, tryck på knappen inloggning.
 2. Välj SafeQ Scan.
 3. Välj Scan to email.
 4. Skriv i den epostadress du önskar skicka till.
 5. Lägg materialet på glaset (texten nedåt) eller i dokumentmataren (texten uppåt).
 6. Välj Skanna.

OBS: Du får ingen bekräftelse vid skrivaren att scanningen är genomförd.