Världens tidningar och tidskrifter i mobilen

empty img

Det finns en Pressreader-app som du kan använda för att läsa tusentals lokala, nationella och internationella tidningar och tidskrifter när du är ansluten till bibliotekets trådlösa nätverk.  

Tidningen finns kvar även när du lämnat biblioteket. Du kan även ladda ner och läsa tidningar med Pressreader-appen utanför biblioteket i tre dygn (72 timmar) efter att du använt appen via bibliotekets trådlösa nätverk. 

I en del fall kan du även lyssna på artiklar och få dem översatta till 14 språk. Längst upp till höger finns tre punkter. Om du klickar där får du upp en meny som innehåller översätta, lyssna font och ladda ner.

Appen Pressreader kan laddas ner gratis i App Store eller Google Play till din mobil eller surfplatta. Du kan se att anslutningen till bibliotekets Pressreader har fungerat genom att en grön kaffekopp (hotspot) syns i appen.

Gör så här:

1. Ladda ner och öppna appen. 
2. Leta upp din tidning under Countries/Languages, m.fl. sätt.
3. Välj download - när du är uppkopplad mot bibliotekens nätverk   visas  texten "Welcome to Almedalsbiblioteket. Read or download your favorite titles via PressReader". 

Här finns mer information !


pressreader app