Databaser A–Ö

In English

Databas

Innehåll

Tillgänglighet

Academic Search Elite

Facktidskrifter med bred ämnestäckning. En stor del av artiklarna går att nå i fulltext.
Info från EBSCO

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Alex

Biografiska fakta och presentationer av  skönlitterära författare. Titellistorna i Alex innehåller också uppgifter om filmatiseringar.
Länkar till bibliotekets böcker för resp. författare

Lånekortsnummer från andra datorer än bibliotekets

Art and Architecture
Complete

Facktidskrifter och e-böcker i fulltext. Innehåller även bilder.
Info från EBSCO

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Artikelsök

Artiklar från 1979 och framåt ur cirka 550 svenska tidskrifter samt cirka 15 dagstidningar. Observera att endast en del av materialet finns i fulltext.

Lånekortsnummer och PIN-kod

Business Source Premier

Innehåller referenser, abstracts och fulltext till internationella facktidskrifter inom företagsekonomi. 
Info från EBSCO

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Ebrary

E-böcker. Samlingen "Academic Complete" innehåller ca 70000 titlar. 
Quick Start Guide 
Ebrary i mobilen: App från Google Play och Apple App Store

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Elib

E-böcker. Fack- och skönlitteratur.

Lånekortsnummer och PIN-kod

E-nav

15 st. standarder från SIS Förlag AB: SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 9004, SS-EN ISO 14001, SS-EN ISO 14004, SS-EN ISO 22000, SS-ISO 26000, SIS-OHSAS 18001, SS-EN ISO 19011, SS-ISO/IEC 27001, SS-ISO/IEC 27002 + 5 valfria (ej specificerade). 

"Read-Only" - kan ej sparas som filer eller skrivas ut. 
Inställning i PDF-läsare: Tillåt JavaScript

Sökhjälp
Användarhandbok

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Eric

Referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar m.m. inom pedagogik, psykologi och utbildning. En del i fulltext. 
Info från EBSCO

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Genline

Består av inskannade mikrofilmer från kyrkoböcker kopierade från Riksarkivets arkivexemplar. 

Endast från två av Almedalsbibliotekets datorer – fråga personalen!

Global Grant direkt (på biblioteket)
Global Grant genom lånekort

Global Grant med Stora Fondboken är världens största databas över bidrag, stipendier, stöd och anslag från hela världen.

På biblioteket: Klicka på SÖK i menyn. 
Lånekortsnummer: Välj Gotland i menyn.

Greenfile

Miljö, Hållbar utveckling, Klimatförändring, Förnybar energi, Återvinning
Referenser och fulltext Open Access 
Info från EBSCO

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

International Encyclopedia of
Human Geography

Uppslagsverk inom kulturgeografi.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

JSTOR Arts & Sciences I–V

Arkiv innehållande artiklar m.m. inom olika ämnesområden. Ingående titlar publiceras alltid från start. De senaste 1-5 åren finns inte med.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

JSTOR Biological Sciences

Artiklar inom Biologi. Ingående titlar publiceras alltid från start. De senaste 1-5 åren finns inte med.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

JSTOR Plant Science

Referenslitteratur inom botanik. Mer information: About JSTOR Plant Science

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Karnov

Karnov – Svensk lagsamling innehåller mer än 1200 kommentarer samt även rättspraxis, propositioner, författningar, doktrin och myndighetspublikationer.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Landguiden

Om länders geografi, befolkning, kultur, historia, politik, ekonomi och sociala förhållanden med mera. Man kan också ta fram kartor eller jämföra länder statistiskt och få svar i form av tabeller och diagram. Omfattar alla världens länder.

Endast från Almedalsbibliotekets datorer

Library Pressdisplay

Library PressDisplay innehåller över 2 200 elektroniska dagstidningar och tidskrifter. Tidningarna kommer från ca 97 länder och 54 språk är representerade.

Kan sökas från vilken dator som helst, även hemifrån, om man går via Almedalsbibliotekets hemsida. Ingen inloggning. Max två samtidiga användare.

Lyrics

Lyrikindex.  En del äldre material finns i fulltext. Uppdateras ej längre.

Endast från Almedalsbibliotekets datorer

Mediearkivet - Retriever

Mediearkivet innehåller ca 300 svenska tryckta tidningar, tidskrifter och fackpress. Exempel på källor är Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda finns från 2008. Totalt omfattar Mediearkivet över 10 miljoner artiklar i fulltext eller PDF och som längst tillbaka till 1987.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Nationalencyclopedin

NE online, NE Ordbok och NE Atlas med information om länder.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Oxford Art Online

Uppslagsverk inom konst, arkitektur, fotografi.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Retriever Business

Företagsinformation: orginalbokslut i PDF , ekonomiska nyckeltal, styrelseinformation, koncerninformation. Möjlighet att exportera uppgifter till Excel, att jämföra bolag och branscher samt göra urval och selekteringar för att bedöma marknader eller bolag. Koppling till artiklar i Retriever Mediearkivet.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Safari Tech Books

Ca. 13.000 titlar: datorer, programmering, management. 
Anm.: Bibliotekets licens gäller för 2 samtidiga användare. Om fler användare försöker ansluta visas meddelandet "Session Unavailable". När en användare loggar ut eller stänger fönstret blir en plats ledig för nästa användare.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

SAGE Journals Online

Innehåller drygt 450 facktidskrifter från SAGE med artiklar i fulltext inom olika ämnesområden.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Science Direct

ScienceDirect Freedom Collection är ett dynamiskt paket på ca 2 100 e-tidskrifter som fastställs 1 december varje år. Omfattar årgångar från 1995-. 

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

SVAR

Svensk arkivinformations digitala arkiv, med inskannade bilder, sökdatabaser och personregister innehåller bl a kyrkoarkiv, folkräkningar, fabriksberättelser och mantalslängder.

Endast i "Forskarrummets" datorer. Fråga personalen!

UR access

UR access är en tjänst som drygt 25 svenska lärosäten samverkar om. Tjänsten ger lärosätena tillgång till allt streamat material, radio- och TV-program, som Utbildningsradion tillhandahåller.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer

Wiley Online Library

1378 tidskriftstitlar årgångar från 1997- från Wiley-Blackwell. I många fall även gratis backfiles, c:a 6000 e-böcker som biblioteket inte abonnerar på.

Central inloggning (konto vid Högskolan på Gotland) och från Almedalsbibliotekets datorer