Låna film i automaterna

Avgiften för filmerna läggs på lånekontot och kan betalas direkt vid lånetillfället eller vid återlämning.