Ingen Reporterskola 2022 

Sommaren 2022 kommer Biblioteken på Gotland inte att erbjuda Reporterskola för mellanstadiebarn. 

Reporterskolan är en populär lovverksamhet sedan flera år tillbaka och många gotländska barn och unga har fått arbeta med lokaljournalistik, källkritik och slipat sig i medie- och informationskunnighet. Sommaren 2022 har istället sex ungdomar fått jobb som ungdomsreportrar på Almedalsbiblioteket inför och under Almedalsveckan, inom ramen för Regionens feriearbeten.

Vi är glada för det stora intresset kring Reporterskolan och vi planerar att återuppta den i någon form i framtiden, så håll utkik.