LÅNA-LÄMNA-GÅ

Biblioteken är öppna men erbjuder begränsad service

Biblioteken är just nu inte en mötesplats.
Max antal besökare på Almedalsbiblioteket: plan 2 max 45 besökare, plan 3 max 40 besökare.

Så här fungerar det på biblioteken:

· Dagstidningar är tillgängliga för allmänheten. Tidskrifter endast för hemlån.

· Avstånd är viktigt, försök under ditt besök hålla ca 2 m.

· Utskrifter och kopiering är möjligt, dock utan hjälp från personal.

· Forskarrummet på Almedalsbiblioteket är tillgängligt. Max 1 person får vistas i rummet.

· Grupprum på Almedalsbiblioteket är tillgängliga. Max 3 personer får vistas i rummet, dock ska avståndet vara ca 2 meter.

· Fortsatt utlämning av bokpåsar för låntagare som inte vill gå in i biblioteket själva.

· Fortsatt ingen programverksamhet.

· Avstånd mellan datorer, det vill säga begränsat antal datorer på Almedalsbiblioteket.

· Kungliga Bibliotekets tidningsarkiv begränsad tillgänglighet se forskarrummet.

· All personal kommer att använda visir och hålla avstånd på ca 2 m till besökare i det öppna biblioteksrummet.

· Plexiglas finns vid diskarna.

· Spritning av publikaytor sker kontinuerligt. Handsprit finns tillgängligt för besökare.

· Bokbussen fortsätter med bokpåsar, det vill säga inga besökare får gå ombord på bokbussen.

Klicka här att komma till distriktsbibliotekens webbplats:
Biblioteken på Gotland 

Uppsala universitets studenter och forskare bör inte förlägga studier/forskning till bibliotekets lokaler, om inte särskilda behov finns. Särskilda rutiner finns för studenter och personal vid campus Gotland. För mer information se ub.uu.se 

Almedalsbiblioteket kommer fortsatt även erbjuda nedanstående service; 

Utlämning av bokpåsar 

Vi kan erbjuda ”Gott & Blandat” i litterär form. Du mailar, alternativt ringer oss och meddelar vilken kategori av påse du önskar, anger ditt lånekortsnummer sam när du önskar hämta.

Svårt att välja? Vi kan plocka ihop ett urval åt dig! Varje påse innehåller 5-10 böcker/filmer/spel enligt önskemål. Lånetid varierar (se kvitto i påsen). Lämna tillbaka i inkastet på baksidan av biblioteket.

Du kan i vanlig ordning reservera böcker via vår söktjänst på hemsidan, när du fått bekräftelse kan du kontakta oss via mail eller telefon för att bestämma när du vill hämta din reservationspåse. Detta gäller även för kurslitteratur.

Vår utlämningstid är : Helgfria dagar enligt överenskommelse

Digitalt möte med bibliotekarie 

Du kan ringa 0498-299000 alternativt maila mailto:info.almedalsbiblioteket@gotland.se om för kortare referensfrågor, boktips, omlån m.m.

Vill du ha ett längre möte med bibliotekarie (gäller även studenter och personal Uppsala Universitet) sker detta digitalt. Ange digitalt möte i ärenderaden på mail till mailto:info.almedalsbiblioteket@gotland.se och föreslå några tider som passar dig, vad ärendet rör sig om samt om vi kan nå dig på något telefonnummer. Du måste i så fall se till att du har en enhet utrustad för detta.