Problem med bibliotekssystemen

Driftstörningar i regionens IT-system påverkar just nu biblioteken. Tidvis är det problem med att låna, lämna, reservera samt låna om böcker. Även sökfunktionen påverkas.