Efter noga övervägande har vi, enhets- och avdelningschef i samråd med smittskyddsläkare och förvaltningsledning på Region Gotland samt representanter för Uppsala Universitetsbibliotek, fattat följande beslut utifrån säkerhet för besökande, personal samt bidra till minskad smittspridning på Gotland. Nya rutiner gäller med omedelbar verkan och tills nya instruktioner kommer. Det är otroligt viktigt att alla känner sig trygga, vi har alla olika upplevelser av situationer. Det finns inget facit för nuvarande situation varför vi ber om tolerans kring att rutiner och beslut snabbt kan komma att ändras. Vi kommer kontinuerligt behöva lägga ut ny information på våra hemsidor. Alla vi bär enskilt ett stort ansvar att hålla avstånd, till varandra och ute i samhället samt att följa folkhälsomyndighetens råd. Tillsammans kan vi klara oss genom denna annorlunda situation.

Fortsättningsvis kommer samtliga bibliotek inte längre erbjuda tjänster som kräver längre tids vistelse men det är beslutat att biblioteken fortfarande ska hålla öppet men med begränsad service. Detta innebär i praktiken att låntagare erbjuds komma till biblioteket för att låna men inte uppehålla sig i lokalerna. Undantag är Almedalsbiblioteket som under sin pågående mattrenovering helt kommer hålla biblioteksrummet och foajén stängt (gäller ej studenter plan 3) november ut. Caféverksamheten förfogar över del av foajén och kommer där hålla öppet vissa tider. Caféverksamhetens kunder kommer ledas in via ytterdörr (markeras med plastband). Bibliotekets del i foajén kommer vara öppet (snurrdörren) endast under utlämning av bokpåsar, i detta område ingår dags- och tidskrifter som inte kommer vara tillgängliga under november månad.