Bokningsbara datorer – störningar i funktion

De bokningsbara datorerna på plan 3 är i bruk, men det förekommer störningar i funktionaliteten avseende utskrifter direkt via Print på datorn. 

Du loggar, som tidigare, in med lånekort- eller personnummer och pinkod på datorn.

Vid utskrifter hänvisar vi till utskriftstjänsten på webbsidan print.almedalsbiblioteket.se alternativt via USB direkt vid skrivarna (obs: tar ej alla format). Observera dock att utskriftstjänsten är begränsad och inte kan hantera alla format dokument har sparats i. 

Rapportera eventuella fel till personalen. 

Datorer för mikrofilmsläsning av Gotlandstidningar och släktforskning finns nu på plan 3. (E39)) Bokas via infodisk eller tel 29 90 00.

Digitala tjänsten Svenska dagstidningar är ännu inte tillgänglig.