Bokningsbara datorer – störningar i funktion

De bokningsbara datorerna på plan 3 är återigen i bruk, men det förekommer störningar i funktionaliteten avseende utskrifter. Vid utskrifter hänvisar vi till utskriftstjänsten på print.almedalsbiblioteket.se alternativt via USB direkt vid skrivarna (obs: tar ej alla format).

Du loggar, som tidigare, in med lånekort- eller personnummer och pinkod.

Rapportera eventuella fel till personalen. 

Forskarrummet kommer inom kort att flyttas till plan 3, vilket innebär att vi fortfarande inte kan erbjuda datorer för släktforskning eller tidningsdatabasen.