Extra service för riskgrupper

Ingång till tjänsten "Boken kommer"

För att slippa väntetid innan du kan komma igång med tjänsten "Boken kommer", erbjuder vi på Almedalsblioteket  följande extratjänst till våra låntagare i riskgrupper;

  • Ring till oss vardagar mellan 08:00-16:00 på 0498-299000 och reservera böcker/ ljudböcker/ filmer och tv-spel som finns tillgängliga på Almedalsbiblioteket.
  • Dagen efter mellan 10:00-10:20 hämtar du ditt reserverade material utanför Almedalsbibliotekets entré.
  • Ha med giltig legitimation. Skickas bud har den med sig bådas legitimation.
  • Kontakta "Boken kommer" för att anmäla dig till tjänsten.
    Telefon: 0498-204434 eller 070-7887983
    E-post: bokenkommer@gotland.se