”Boken kommer” – kör igång igen efter påsk!

För att begränsa smittspridning av corona-viruset gör vi under en begränsad tid en anpassad variant av ”Boken kommer” till dess att nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten ges. Det innebär att bibliotekspersonal packar en kasse till låntagaren. Kassen lämnas vid låntagarens ytterdörr dvs man träffar inte låntagaren fysiskt. Personalen använder engångshandskar vid varje bokleverans. Besök sker en gång i månaden.

För de ordinarie ”Boken kommer”-låntagarna ringer personalen och hör om de vill ha nya böcker. Endast de som kan ställa ut sin gamla bok-kasse och hämta en ny utanför sin dörr kan få besök.

Under en begränsad period möjliggör vi även för alla låntagare som tillhör någon riskgrupp att få hemleverans av böcker, oavsett om personen kan ta sig till biblioteket eller inte.  Är du intresserad av att få böcker hem till dig är du välkommen att mejla eller ringa in din beställning till ”Boken kommer”/bokbussenheten. Vi tar så klart även emot låneböcker du redan har hemma samt förmedlar reserverade böcker du har att hämta på ditt ordinarie bibliotek.

Telefon: 0498-204434 eller 070-7887983

E-post: bokenkommer@gotland.se