Tillfälliga förändringar av lånevillkoren med anledning av det nya coronaviruset

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Känner du dig inte fullt frisk ska du stanna hemma och inte vistas i bibliotekets lokaler.

För att underlätta detta gör vi nu nedanstående tillfälliga förändringar i våra lånevillkor: 

  • Den normala lånetiden utökas från 28 dagar till 42 dagar
  • Inga förseningsavgifter kommer att belasta låntagare under mars och april 2020.
  • Omlån hemifrån utökas från 3 gånger  till 10 gånger (gäller all media förutom böcker med reservationskö)
  • Snabblån och filmer kan under mars och april 2020 omlånas hemifrån via vår hemsida.
  • Bokinkastet är öppet även dagtid.

Förändringarna gäller under mars och april 2020. Läs gärna en e-bok hemifrån
Aktuell information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se och på Folkhälsomyndigheten

******************************************************************************************************************************************

Temporary changes in borrowing rules due to the coronavirus threat !


The risk of spreading the corona virus in Sweden is considered very high. If you are not feeling well, you should stay at home instead of coming to the library.
We made the following changes in our borrowing terms to facilitate you :

  • The borrowing period has been extended from 28 to 42 days
  • No late fees will be charged during March-April 2020.
  • Limit on renewing loans (via our website) has been increased from 3 to 10 times (unless no one else is waiting to borrow the book)
  • Snabblån/ fast loan books and films may also renewed through our website .
  • The book drop-box is open even during the day.

These changes apply during March and April 2020. Please read an e-book from home
The latest information on corona virus can be found at krisinformation.se and at Folkhälsomyndigheten