Gotlands Bokmässa är inställd 

Tyvärr måste vi meddela att programansvariga tillsammans med chefer för Almedalsbiblioteket/Biblioteken på Gotland idag har tagit beslutet att ställa in Gotlands Bokmässa som skulle äga rum 4-5 april 2020 på Almedalsbiblioteket.

Detta med anledning av regeringsbeslut i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att offentliga sammankomster får hållas med max 500 deltagare.

Vi kommer att titta på möjligheten att eventuellt försöka flytta bokmässan till hösten, beroende på coronavirusets spridning och följder därav.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/riskbedomning/