Fordonsfri Almedalsvecka

Under Almedalsveckan begränsas fordonstrafiken inom området.
Avspärrningarna runt Almedalen gäller från söndagen den 30 juni till söndagen den 7 juli, mellan klockan 09:00-21:00.

För att köra in på det avspärrade området mellan klockan 09:00 -21:00 måste man ha dispens. Dispens söker man hos regionen. För mer information om dispens https://www.gotland.se/dispensalmedalsveckan
Beställd färdtjänst eller med giltiga parkeringstillstånd för rörelsehindrade behövs ingen dispens för att köra in på området.

Parkering under Almedalsveckan

Stora delar av parkeringsytorna inom Almedalsområdet stängs av från och med måndagen den 24 juni klockan 07:00. Parkeringsplatser finns utanför det motorfordonsfria området.
För personer med godkänt parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns parkeringsplatser reserverade på Korsgatan, bakom Tonsättarhuset vid Skeppsbron samt vid Specksrum. Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får köra in i området utan dispens och får endast parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Dessa parkeringsplatser är kostnadsfria.

Karta över området http://www.almedalsveckan.info/1403

För mer information om avspärrningar och parkering http://www.almedalsveckan.info/fordonsfritt