Returstationer

Biblioteket har nya returstationer.

Du hittar dem på plan 2, på plan 3 och i foajén.


Recycling bins

The library has new recycling bins.

The bins can be found on floors 2, 3, and in the foyer.


Recycling_symbol.svg