Förändrad service för dig som hämtar dina reservationer på Almedalsbiblioteket

Från och med den 3 december 2018 kommer det inte vara möjligt att reservera material som finns inne på de öppna hyllorna och i magasinet på Almedalsbiblioteket. Material som är utlånat påverkas inte.

Välkommen till biblioteket – vi hjälper dig gärna att hitta det du söker.