Utlån tidskrifter

Från och med 2018 lånar Almedalsbiblioteket ut innevarande års tidskrifter, dock inte senaste numret. Lånetiden är sju dagar. Tidskrifterna kan inte lånas i automaterna – kontakta personalen för att låna. 

Tidigare årgångar förvaras, som tidigare, i magasin och lånas ut med lånetid 14 dagar.