Tidskrifter

Almedalsbiblioteket prenumererar på ett antal tidskrifter i olika ämnen. Tidskrifterna hittar du på plan 2, där de står ordnade alfabetiskt.

Det finns även ämnesindelad tidskriftslista på bibliotekets webbsida:

Tidskrifter ämnesvis 

Innevarande års tidskrifter är inte till hemlån utan får läsas på plats. Det går bra att låna nummer från tidigare årgångar - fråga personalen. 

Du hittar även tidskrifter på Gotlandicaavdelningen och på barn- och ungavdelningen.

Personalen hjälper gärna till med att visa.