Forskarrummet har flyttat!

Forskarrummet finns numera på plan 1.

Bokningar sker i disken på plan 2. Kontakta personalen.

Mikrofilmsläsaren kan bokas fyra timmar åt gången.