Vårterminen 2016

Uppsala universitet - Campus Gotland och Almedalsbiblioteket välkomnar alla studenter. 
Under rubriken För studenter hittar du information om bibliotekets service till studenter vid Campus Gotland.