Högskolan på Gotland blir Uppsala universitet Campus Gotland

Högskolan på Gotland slås samman med Uppsala universitet den 1 juli 2013. Lär mer om samgåendet här.