Ja, må den leva!

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Foajén
När: torsdag 12 december kl. 15:00 - fredag 24 januari kl. 00:00
Hemsida: https://firademokratin.riksdagen.se/

Det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Det firar riksdagen genom att levandegöra historien och lyfta olika tankar om demokratin idag och i framtiden.

Affischutställningen "Ja, må den leva!" berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land.

Demokratins genombrott skedde 1921 när vi fick allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut.

En utställning från Sveriges Riksdag

Ja må den leva.jpg