D som i Doping - Hur kopplar det till ANDT?

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, E22
När: onsdag 22 maj kl. 18:00 - kl. 19:00
Arrangör: Campus Gotland i samarbete med U-fold och Almedalsbiblioteket

Mathias Hallberg är professor i molekylär beroendeforskning och verksam vid Uppsala universitet. Mathias har de senaste 20 åren forskat på hur anabola steroider och andra droger påverkar hjärnan. Fokus har legat på hjärnans belöningssystem och de system som styr de kognitiva funktionerna. Utöver detta bedriver Mathias ett antal prekliniska läkemedelsutvecklingsprojekt riktade mot demenssjukdom och neuropatisk smärta.

u-fold.jpg