Har vi verkligen råd med LSS och personlig assistans?

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, E22
När: onsdag 10 april kl. 18:30 - kl. 20:00
Arrangör: Almedalsbiblioteket, Humanisterna Gotland, Rädda Barnen Gotland, Folkuniversitetet
Hemsida: http://www.humanisternagotland.se/

Bengt Westerberg har blivit berömd för sin kamp
till förmån för stöd till människor med funktionshinder.
Under hans tid blev “Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade - LSS” verklighet.
Som socialminister bidrog Bengt Westerberg verkningsfullt
till att synliggöra dessa människors behov.

LSS kostar 75 miljarder kronor varav den
personliga assistansen svarar för drygt 30
miljarder. I genomsnitt innebär det att vi
satsar nästan en miljon kronor per år på alla
som har LSS-insatser och 1,5 miljoner på
dem som har assistans. Är det rimligt? Ja,
menar Bengt Westerberg. Om vi ska ha ambitionen
att även personer med omfattande
funktionsnedsättningar ska kunna leva som
andra så kostar det. Det beror på att de för
sin dagliga livsföring är beroende av hjälp
från andra. Om dessa andra personer ska ha
anständigt betalt så blir det dyrt. Men funktionshinders-politiken
är onekligen dyrare i Sverige än i andra länder så hur gör de för
att hålla kostnaderna nere? Och finns det
inte risk att personer med funktionsnedsättning
aldrig blir riktigt nöjda utan bara
begär mer och mer? Sådana frågor kommer
att diskuteras under denna kväll.

Fri entré
Varmt välkomna!

Westerberg affisch-1_p001.jpg