Universum är stort men Gud är tyst

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, Föreläsningssal E22
När: måndag 3 december kl. 18:30 - kl. 20:00
Arrangör: Almedalsbiblioteket i samarbete med Humanisterna Gotland och Folkuniversitet

Thomas Sundström föreläser.

Om man med list, snarare än styrka, ska överleva måste man kunna förutse händelser utanför sin synliga händelsehorisont. Både vad gäller geografiska avsånd och avstånd i tid.

Efter föreläsningen blir det tid för frågor och diskussion

Fri entré