Kan religiös omskärelse av pojkar tillåtas?

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, Föreläsningssal E22
När: onsdag 24 oktober kl. 18:30 - kl. 20:00
Arrangör: Rädda barnen Visby i samarbete med Almedalsbiblioteket och Humanisterna Gotland
Hemsida: https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/lokalforening/ost/gotlands-lan/gotland/

Föreläsning med Omar Makram
Omskärelse av pojkar är en kränkning av deras kroppsliga integritet och en form av genial stympnig. Barns kroppar är inte föräldrars egendom och omskärelse går på tvärs med religionsfrihet ur barnets perspektiv.
Omar Makram, ex-muslim, hävdar att omskärelse av pojkar är en sort av genial stympning. Han kommer att under föreläsningen förklara varför han anser att det är så och varför vi inte bör tillåta företeelsen.

bigOriginal.jpg