Månadens grafiker: Pia Gyllenhammar

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Glasmontern plan 3
När: onsdag 1 augusti kl. 00:00 - torsdag 30 augusti kl. 12:00
Arrangör: Grafikgruppen i Visby & Almedalsbiblioteket

Pia Gyllenhammar visar olika tekniker hon arbetar med inom grafiken. "Det handlar om att fånga rörelse eller stillhet i bild. Bildskapande är mitt utrycksätt av vår värld", skriver Pia.

Månadens grafiker Pia Gyllenhammar