Hjärnan och det naturliga åldrandet

Kategori: Föreläsning
Plats: Almedalsbiblioteket, Hörsalen E22
När: tisdag 24 april kl. 18:00 - kl. 19:30

Välkommen till en öppen föreläsning där neuropsykolog Aron Sjöberg från Minnesmottagningen Region Gotland föreläser om hjärnan och naturligt åldrande. Hur kan vi själva främja vårt eget hälsosamma åldrande?

Mini-mässa - välkommen från 17.00 att träffa personal från följande verksamheter:
Anhörigstöd • Minnesmottagningen • Almedalsbiblioteket • GotIt
Seniorernas mötesplatser • Funktionshinderenheten • Äldreenheten
Gotlands demensförening • Gotlands Strokeförening • Dagverksamhet
för personer med demenssjukdom • Överförmyndarnämnden

Aron Sjöberg.jpg