Månadens grafiker Eva Höök

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Plan 3
När: torsdag 1 mars kl. 00:00 - onsdag 28 mars kl. 19:00

I bild och poetiska texter berättar månadens grafiker Eva Höök om den övergivna Olavsgruvan i Rörås. "Vad döljer sig under marken? Här finns kvarlämnade vagnar, spår, vilrum, arbetsverktyg, gamla fotogenlyktor, ja mycket som vittnar om livlig och arbetsam kopparbrytningstid."

evahook.jpg